bemiddeling

scheidingsbemiddeling & bemiddeling in familiezaken


Wat is bemiddeling?

Partijen komen samen om met de hulp van een bemiddelaar een overeenkomst uit te werken over de oplossing voor hun conflict(en). 

 

De bemiddelaar is neutraal en onpartijdig maar tegelijk betrokken. Zij geeft begeleiding om de communicatie te bevorderen en heeft oog voor de belangen en noden van elke partij. Het doel is een evenwichtige en voor iedereen aanvaardbare overeenkomst te bereiken. 

 

Elke partij werkt vrijwillig mee aan de bemiddeling en is bereid tot het zoeken naar een oplossing met respect voor de belangen van de andere. 

De gesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk.

 

Voordelen 

  • een lange en dure procedure voor de rechtbank wordt vermeden
  • partijen zijn actief betrokken bij de oplossing en het besluitvormingsproces
  • de kans is groot dat partijen in de toekomst verder constructief met elkaar kunnen communiceren
  • een evenwichtige overeenkomst geeft een goed gevoel, zal beter nageleefd worden en dus meer garanties geven voor een toekomst zonder conflicten
  • een eigen regeling leidt tot een beter resultaat dan een regeling die wordt opgelegd door een rechter

Hoe verloopt een bemiddeling?

Tijdens een gezamenlijk eerste gesprek krijgen de partijen alle gewenste informatie over de manier van werken en wordt het probleem uitgelegd aan de bemiddelaar.

Wanneer beslist wordt om met de bemiddeling door te gaan, wordt een bemiddelingsovereenkomst (protocol) ondertekend. Deze overeenkomst bevat de wederzijdse afspraken tussen partijen en bemiddelaar.

 

Tijdens de volgende gesprekken zoekt de bemiddelaar mee naar creatieve oplossingen en geeft zij zoveel mogelijk informatie. Zij stelt eventueel tussentijdse verslagen op van de gemaakte afspraken.

 

Indien nodig en in overleg kan beroep worden gedaan op het advies van derden (een accountant, een (kinder)psycholoog, een notaris, een fiscalist). De bemiddelaar staat in contact met een netwerk van specialisten.

 

De bemiddelaar zorgt voor een (voorlopige of definitieve) schriftelijke overeenkomst die ter bekrachtiging kan worden voorgelegd aan de familierechtbank.

 

Als ervaren bemiddelaar:

  • geef ik advies en help ik bij het zoeken naar een antwoord op jullie vragen
  • help ik bij het vinden van een constructieve manier van communiceren
  • overleg ik samen met de partijen om tot goede afspraken en akkoorden te komen