honoraria

BEMIDDELING

Voor bemiddeling geldt gemiddeld een uurtarief van € 150. Dit ereloon wordt bij aanvang van de bemiddeling vastgesteld en is onderling te verdelen tussen de aan de bemiddeling deelnemende partijen.

 

Op zowel erelonen als de aanrekening van kosten is, wettelijk gezien en enkel bij familiale bemiddeling, geen BTW verschuldigd.

 

KOSTEN

Naast de erelonen worden er ook kantoorkosten en uitgaven aan derden aangerekend. 

De kosten worden aangerekend aan eenheidsprijzen die worden meegedeeld bij aanvang van de bemiddeling.

Deze kosten omvatten o.a. de kosten voor opening van het dossier, dactylografie, mailverkeer, kopies en print-outs, verplaatsingskosten,...


BETALINGEN

Bij aanvang van een dossier wordt een betaling van een provisie gevraagd. In de loop van de behandeling van het dossier worden bijkomende voorschotten gevraagd zodat de betalingen gespreid worden. De cliënten kunnen steeds een tussentijds overzicht van geleverde prestaties en gemaakte kosten bekomen.

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID & DEONTOLOGIE

De bemiddelaar is voor haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd en heeft de deontologische code onderschreven.

 

Deze informatie wordt aan de cliënten verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010.