Cross-border mediation

bemiddeling bij internationale kindontvoeringszaken


Elk jaar maken ongeveer 170.000 internationale koppels in de EU een scheiding mee. Vaak zijn hierin kinderen betrokken. Wanneer een conflict escaleert, kan het zijn dat een ouder ervoor kiest om de kinderen mee naar het buitenland te nemen en zo het contact tussen de kinderen en de achterblijvende ouder voor langere tijd verbreekt. 

 

In 2012 nam Child Focus i.s.m. de EU, MiKK Duitsland en de KULeuven het initiatief voor het opleiding en uitbouwen van een netwerk van internationale bemiddelaars in zaken van internationale parentale kindontvoeringen. Sindsdien werd er gewerkt aan het opleiden en de permanente vorming van deze gespecialiseerde bemiddelaars. 

 

Sinds 2012 maakt Marleen Vaes deel uit van het netwerk van Cross Border Family Mediators

 

 

Hoe werkt deze vorm van bemiddeling?

Een ouder kan op eigen initiatief - of op initiatief van een rechtbank wanneer er reeds een procedure aanhangig is - contact opnemen met het pre-mediation bureau van Child Focus. Vervolgens zullen de voorbereidingen worden getroffen om de bemiddeling op te starten, idealiter door twee bemiddelaars die in team samenwerken. 

 

Aangezien de rechtbank slechts een korte termijn heeft om te beslissen over het verzoek tot terugkeer van een kind dat ontvoerd werd naar een ander land (zie art. 3 van het Verdrag van Den Haag van 1980), zullen de bemiddelaars op zeer korte termijn (max. 3 dagen) besprekingen voeren met beide ouders met het oog op een minnelijke regeling. 

 

Aangezien de rechter in eerste instantie enkel dient te antwoorden op de vraag van de achtergebleven ouder omtrent de al dan niet terugkeer naar het land van de gewone verblijfplaats van het kind, blijven nog heel wat vragen onbeantwoord eens deze uitspraak - in België meestal na een langere periode dan de wettelijk voorziene periode van 6 weken - werd gedaan. 

 

Het spreekt dan ook voor zich dat de voordelen van bemiddeling in dit soort zaken - meestal zeer emotioneel geladen zowel voor de ouders maar zeker ook voor de kinderen - vele voordelen biedt nu alle aspecten die verband houden met de wens van een ouder om te verhuizen naar een ander land, besproken moeten worden. 

 

Meer over het Europees netwerk Cross Border Mediator.


"Grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door ouders"

Het belang van deskundig advies.

"What is international family mediation?"

Een uitleg door Missing Children Europe.